Her præsenteres et udbud af de materialer, som vi har været med til at udvikle til skoler og ungdomsuddannelser. 
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at finde det rigtige til jer, eller hvis du har en god idé til noget, som kan bidrage til øget trivsel og læring hos jer

Vi elsker at udvikle nye materialer, direkte til at bruge i undervisningen, så hverdagen bliver både sjovere, mere meningsfuld og engagerende for alle - både elever, lærere, ledelser og forældre. 


Velkommen til !

Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup

Til brug i klassen


VIl du arbejde styrkebaseret? Vil du reducere kedsomhed og øge engagementet?
Vil du styrke trivslen lidt hver dag?

Ser du pointen
mindre kedsomhed, mere engagement


Hvordan kan du arbejde med at reducere kedsomhed og fravær? Vi har bidraget til dette gratis materiale udviklet til mellemtrin og udskoling i samarbejde med Hans Henrik Knop, Undervisningsministeriet og Feldballe film-produktion. 


Se med her, hvor du får materiale til både elever, lærere og ledelse.

www.serdupointen.dk

Kalender

trivsel og styrker i spil i klassen


Her får du en række små aktiviteter, der hjælper til det daglige fokus på trivsel ved at arbejde med både styrker og de fem elementer: positive emotioner, engagement, mening, relationer samt at mestre.


Send en mail til info@teachtools.dk, hvis du vil have pdf'en tilsendt gratis. Direkte til at printe og bruge i klassen. 


Skala

mål trivsel og kedsomhed


Visuel støtte, der giver mulighed for jævnligt at gøre status og finde veje til mere trivsel og mindre kedsomhed i undervisningen. Giv enten hver elev eller hver gruppe et eksemplar af skalaen. De kan med fordel lamineres, så de kan genbruges. Lad dem gå i dialog om, hvad de oplever, og hvor på skalaerne de befinder sig. Brug det som udgangspunkt for en god dialog i klassen om, hvad der virker og hvad I med fordel kan justere og ændre. God fornøjelse


Send en mail til info@teachtools.dk, hvis du vil have pdf'en tilsendt gratis. Direkte til at printe og bruge i klassen. 


Styrkekompasset

styrkebaseret læring


Et dansk udviklet kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering og/eller en lærers eller pædagogs vurdering. Værktøjet er baseret på de 24 VIA-styrker (Values in Action) og kan anvendes på computer og tablet.


En vigtig faktor i inklusionsarbejdet er at vende blikket mod barnets ressourcer og styrker. Målet med Styrkekompasseter ikke alene at opnå et øjebliksbillede af nuværende styrker, men også at få øjnene op for potentielle styrker, som eleven kan udvikle.

Styrkekompasset baner vej for undervisningsdifferentiering på baggrund af viden om den enkelte elevs styrker. Det gør det muligt i pædagogisk praksis at målrette styrkearbejdet og trække på elevens naturlige glæde, engagement og motivation. Samtidig understøtter det arbejdet med at styrke livsduelighed og trivsel hos børn og unge, fremme inklusion, optimere læringspotentiale og skabe positive læringsmiljøer.


Kompasset findes både i en version med skolelicens og klasselicens. Læs mere om materialet og køb her


Upright
europæisk forskning i trivsel og robusthed

”Vi har gennemført et projekt på tværs af landegrænser, hvor man skulle se på, om man kunne ’booste’ teenageres trivsel og robusthed, så de både positivt fik noget ud af det, og samtidig fik nogle redskaber og værktøjer til at håndtere, når de helt naturligt møder nogle af de bump, som man kommer til at opleve i livet. Så det har været med tanke for både at skabe mere trivsel og at forebygge mentale lidelser og mistrivsel”, siger Mette Marie Ledertoug.

UPRIGHT har udviklet en lang række forskningsbaserede værktøjer og vejledninger til interventionsindsatser for at fremme mentalt velvære og forebygge psykiske lidelser, og de er afprøvet i fem af deltagerlandene. I Danmark har tre skoler deltaget i projektet, mens seks andre skoler har fungeret som kontrolgruppe. Følgeforskningen peger på, at man med interventionsindsatserne med held kan modvirke udvikling af mistrivsel blandt de unge.


Der er gratis adgang til materialet via Århus Universitet. Følg linket

www.projekter.au.dk/upright/

Lad os samarbejde !


Hvis I overvejer en indsats, der skal faciliteres og hjælpes på vej,
så tag en uforpligtende dialog med os om mulighederne.

Optimal læring


Fra bogen "Kurs mod optimal læring har vi samlet de 18 eksperters udsagn. Læs dem med dit team og få en god samtale om, hvad optimal læring er for jer, i jeres klasser, på jeres skole? Hvad gør I allerede, der virker rigtig godt? Hvad kan I med fordel stoppe med? begynde på? gøre mere af?