Mette Marie Ledertoug

Mette startede som lærer og uddannede sig herefter til psykolog og har i en lang årrække fungeret som skolepsykolog i pædagogisk psykologisk rådgivning i kommunalt regi. Med fokus på individuelle elevers og hele klassers manglende trivsel eller ringe læringsudbytte, har Mette arbejdet både direkte med eleverne og med lærerne i klassen og har ligeledes foretaget et utal af observationer. Mette valgte at gå forskervejen først med en Ph.d. i Styrkebaseret læring og efterfølgende med en Post Doc i et stort europæisk forskningsprojekt UPRIGHT om at skabe trivsel og resiliens hos teenagere i skolen. Nu er Mette ansat som Senior Lecturer på University of East London, hvor hun bor, mens hun forsker, underviser og udvikler uddannelser i positiv psykologi. 


Mette er medforfatter til følgende udgivelser:

 • Livsduelighed og børns karakterstyrker (2014). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Styrk skolen (2016). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt (2017). Mindspace.
 • Til kamp mod kedsomhed. I skoler og ungdomsuddannelser (2018). Dafolo.
 • Elevperspektiver (2021). Klim
 • The Palgrave Handbook of Positive Education (2021). Palgrave Macmilan
 • Kurs mod optimal læring (2022). Solve-it
 • The quest for optimal learning (2023). Solve-it


Nanna Paarup

Som forfatter og proceskonsulent på skoler og ungdomsuddannelser har Nanna i mange år arbejdet med læring og superviseret individuelle lærere og lærerteam særligt med fokus på klasseledelse, god undervisning og etablering af professionelle læringsfællesskaber. Det er blevet til tusindevis af timers observationer af undervisning og teammøder. Nanna har brugt masteren som afsæt for at arbejde med positive psykologiske værktøjer i undervisning, coaching og teamsamarbejde på skoler i ind- og udland.


Nanna er medforfatter til følgende udgivelser:

 • Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller (1997). Aschehoug Dansk Forlag.
 • Klasseledelse i praksis. En håndbog for lærere (2013). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Storytelling i undervisningen (2014). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Aktiviteter der booster læring (2015). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Samarbejdsøvelser. Trivsel og sociale kompetencer (2015). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder (2016). DPF.
 • Flere hjernepauser (2019). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Klasseledelse (2019), online forløb til EUD-området. Didaktika. Gyldendal
  Se mere på https://klasseledelse-didaktika.gyldendal.dk/klasseledelse
 • Grib energien på mødet (2020). Content Publishing.
 • Til kamp mod kedsomhed. I skoler og ungdomsuddannelser (2018). Dafolo.
 • Skolens fraværende børn. Årsager og indsatser (2019). Dafolo.
 • Elevperspektiver (2021). Klim
 • The Palgrave Handbook of Positive Education (2021). Palgrave Macmilan
 • Kurs mod optimal læring (2022). Solve-it
 • The quest for optimal learning (2023). Solve-it